Hotel Mielno Holiday

OBELISK 16 POŁUDNIK

OBELISK 16 POŁUDNIK: postawiony w 2007 r. przez działające na rzecz promocji i rozwoju miejscowości Stowarzyszenie „16 Południk”. Umiejscowiony jest na leśnym trakcie –  na wschód od miejscowości Chłopy, gdzie przebiega 16 południk geograficzny, miejsce postoju na szlaku.

Lokalizacja: leśny trakt pieszo rowerowy z Chłopów do Mielna.